Aktuálně

1. 3. 2017 11:32

Změna ve složení Legislativní rady vlády

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. 2. 2017   č. 149      

k návrhu změn ve složení Legislativní rady vlády

V l á d a

I. jmenuje  s účinností ke dni 9. března 2017 členem Legislativní rady vlády pana 

  1. JUDr. Tomáše Nevečeřala,
  2. JUDr. Michala Sobotku, Ph.D.,
  3. JUDr. Jaroslava Svejkovského,
  4. JUDr. Michala Votřela, MPA a
  5. JUDr. Michala Žižlavského.

II. ukládá  ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, aby zajistil realizaci rozhodnutí podle bodu I tohoto usnesení.


Provede: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter