Členové Legislativní rady vlády

Předseda

Jan Kněžínek

Jan Kněžínek

ministr spravedlnosti

Místopředsedové

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

místopředseda,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, advokát, Praha

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

místopředseda,
Úřad vlády České republiky, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Členové

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, advokát, Praha

prof. JUDr. Jan Dědič, CSc.

Vysoká škola aplikovaného práva Praha, Vysoká škola ekonomická Praha, advokát

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Ústav státu a práva ČR

prof. JUDr. Richard Král, Ph.D. LL.M.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Advokátní kancelář PRK Partners s.r.o., Praha, Ústav státu a práva ČR

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno

doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

doc. JUDr. Ivanka Štenglová

Nejvyšší soud ČR

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

JUDr. Radek Doležel

Nejvyšší státní zastupitelství Brno

JUDr. Václav Henych

Ministerstvo vnitra, Právnická fakulta Západočeské Univerzity, Plzeň

JUDr. Miloslav Jindřich

notář, Benešov

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Mgr. František Korbel, Ph.D.

advokát

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha


JUDr. Tomáš Nevečeřal

advokát

JUDr. Petra Nováková, Ph.D.

advokát

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

JUDr. Jaroslav Svejkovský

advokát

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

JUDr. Michal Votřel, MPA

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Hradec Králové

JUDr. Pavel Zářecký, CSc.

JUDr. Michal Žižlavský

advokát