Členové Legislativní rady vlády

Předseda

Jan Chvojka

Jan Chvojka

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Místopředsedové

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

místopředseda,
náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády České republiky, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

místopředseda,
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, advokát, Praha

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

místopředseda,
Úřad vlády České republiky, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Členové

JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno

doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno

JUDr. Radek Doležel

Nejvyšší státní zastupitelství Brno

doc. JUDr. Ivanka Štenglová

Nejvyšší soud ČR

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Ústavní soud Brno

Mgr. František Korbel, Ph.D.

advokát

JUDr. Pavel Zářecký, CSc.

prof. JUDr. Richard Král, Ph.D. LL.M.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Ústav státu a práva ČR

prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

JUDr. Petra Nováková, Ph.D.

advokát

JUDr. Miloslav Jindřich

notář, Benešov

JUDr. Václav Henych

Ministerstvo vnitra, Právnická fakulta Západočeské Univerzity, Plzeň

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Advokátní kancelář PRK Partners s.r.o., Praha, Ústav státu a práva ČR

prof. JUDr. Jan Dědič, CSc.

Vysoká škola aplikovaného práva Praha, Vysoká škola ekonomická Praha, advokát

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, advokát, Praha

JUDr. Tomáš Nevečeřal

advokát

JUDr. Jaroslav Svejkovský

advokát

JUDr. Michal Votřel, MPA

Krajský úřad Pardubického kraje

JUDr. Michal Žižlavský

advokát