Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 7. 2013 14:55

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

místopředseda Legislativní rady vlády

Osobní údaje

Petr Mlsna se narodil 13. listopadu 1978.

Vzdělání

V roce 2002 získal titul Mgr. v oboru právo, v roce 2004 titul JUDr. v oboru ústavního práva a v roce 2006 titul Ph.D. v oboru teoretické právní vědy (veřejné právo I – ústavní, mezinárodní veřejné a evropské právo) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 2003 absolvoval německo-rakouská studia s titulem Mgr. na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, a dále získal titul PhDr. v oboru mezinárodní teritoriální studia tamtéž. 

Profesní a veřejná činnost

Od roku 2003 působil na Úřadu vlády České republiky v různých pozicích, od 2. října 2003 do 15. února 2006 v analyticko-konzultačním oddělení Odboru kompatibility s právem ES, od 16. února 2006 do 6. září 2006 jako ředitel kabinetu ministra a předsedy Legislativní rady vlády, od 1. října 2006 do 7. listopadu 2007 byl vedoucím Sekretariátu Legislativní rady vlády, od 8. listopadu 2007 do 1. srpna 2010 byl ředitelem Odboru vládní legislativy. Od 2. srpna 2010 do 7. července 2011 byl náměstkem ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády a ředitel Sekce předsedy Legislativní rady vlády. Od 1. září 2010 do 12. prosince 2012 byl místopředsedou Legislativní rady vlády a od 8. července 2011 do 12. prosince 2012 náměstek místopředsedkyně vlády a vrchní ředitel Sekce Legislativní rady vlády.

Petr Mlsna působí od 1. října 2005 na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (specializace: komparativní ústavní soudnictví, polycentrické struktury práva, ústavní soudnictví, mezinárodní a evropské právo) a od 1. října 2004 na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, na katedře německo-rakouských studií (specializace: německý a rakouský ústavní systém, německé hospodářské dějiny, integrace Německa do Evropské unie).

Byl také předsedou rozkladové komise Úřadu vlády České republiky, členem rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti, členem rozkladové komise Ministerstva obrany, členem rozkladové komise Ministerstva vnitra, členem rozkladové komise Ministerstva dopravy a členem právní komise Českého olympijského výboru.

Dále je člen redakční rady časopisu Správní právo, člen redakční rady Czech Yearbook of International Law, člen Grémia Jednoty českých právníků, držitel medaile Leopolda Heyrovského (udělena PF UK v 2010) a přednášel na zahraničních univerzitách – Wien, Regensburg, Düsseldorf, Bratislava.

Petr Mlsna je bez politické příslušnosti, není členem žádné politické strany.

Od 12. prosince 2012 byl ministrem bez portfeje ve vládě Petra Nečase a od 13. prosince 2012 do 17. června 2013 předsedou Legislativní rady vlády. Od 17. června 2013 do 10. července 2013 byl ministrem v demisi.

Osobní stránky

http://www.petrmlsna.cz/

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter