Archiv zasedání (2005 - 2006)

28. 4. 2005 13:44

Program 160. zasedání LRV

dne 28. dubna 2005

1. Návrh zákona o úrazovém pojištění, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úrazovém pojištění a návrh vyhlášky, která v souvislosti s přijetím zákona o úrazovém pojištění stanoví způsob posuzování dlouhodobého poškození zdraví a procentní míry dlouhodobého poškození zdraví
Předkladatel: 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach

LRV projednávání návrhů zákonů přerušila.

2. Návrh věcného záměru zákona o zdravotnických zařízeních
Předkladatel: ministryně zdravotnictví doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

LRV doporučuje vládě návrh věcného záměru zákona neschválit.

3. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s první etapou realizace sjednocování dozoru nad finančním trhem (zákon k realizaci první etapy sjednocování dozoru nad finančním trhem)
Předkladatel: ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

Přerušeno: 155. zasedání LRV dne 3. března 2005
LRV doporučuje, aby vláda návrh zákona schválila s tím, že předkladatel ještě návrh upraví podle výsledků jednání zasedání LRV; bude schváleno stanoviskem předsedy LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter