Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

2. 6. 2005 13:35

Program 164. zasedání LRV

dne 2. června 2005

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr dopravy Ing. Milan Šimonovský

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV, které předkladatel za účasti Odboru vládní legislativy a za konzultací doc.Mikuleho a JUDr. Zemánka upraví ve smyslu připomínek zpravodajů LRV a závěrů z diskuse na zasedání LRV dne 2. 6. 2005.
Současně bude stanovisko LRV obsahovat doporučení, aby vláda uložila ministru dopravy, aby urychleně započal s přípravou zcela nového zákona o civilním letectví, neboť, jak bylo v diskusi všeobecně konstatováno, je současně platný zákon špatný.

2. Upravené znění návrhu zákona o některých druzích veřejné podpory kultury a o změně některých zákonů
Předkladatel: ministr kultury Pavel Dostál

Přerušeno: 161. zasedání dne 5. května 2005.
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV a jeho přílohy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter