Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

18. 8. 2005 12:56

Program 170. zasedání LRV

dne 18. srpna 2005

1. Návrh zákoníku práce
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV, které bude upraveno podle připomínek ve zprávě zpravodaje prof. Běliny a podle závěrů z obecné rozpravy.

2. Návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

4. Upravené znění návrhu zákona o úrazovém pojištění a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úrazovém pojištění
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach a místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

Přerušeno: 160. zasedání LRV dne 28. 4. 2005 a 165. zasedání LRV dne 23.6. 2005
LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV, které bude dopracováno ve smyslu připomínek ve zpravodajské zprávě a na zasedání LRV.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a některé další zákony
Předkladatel: ministr kultury Pavel Dostál

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV, které bude dopracováno.

6. Návrh zákona o vymáhání práv k průmyslovému vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)
Předkladatel: ministr průmyslu a obchodu Ing. Milan Urban a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví Karel Čada

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter