Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zasedání (2005 - 2006)

15. 9. 2005 12:41

Program 173. zasedání LRV

dne 15. září 2005

1. Návrh zákona o evropské družstevní společnosti
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

LRV doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

4. Návrh zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie na území České republiky
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Ing. Zdeněk Škromach a 1. místopředseda vlády a ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

5. Upravené znění návrhu zákona o léčivech
Předkladatel: ministryně zdravotnictví doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. a ministr zemědělství Ing. Petr Zgarba

Přerušeno: 169. zasedání LRV dne 11. srpna 2005
LRV zmocnila předsedu LRV, aby po předložení dodatečně upraveného znění předkladatelem zkontroloval, zda předkladatel do něho zapracoval dosud jím neakceptované připomínky, které zčásti přednesl na zasedání LRV zpravodaj LRV JUDr. Šolín, jakož i další připomínky, vznesené v diskusi nebo předkladateli předané písemně. Za předpokladu, že všechny tyto připomínky předkladatel zapracuje a JUDr. Zářecký toto potvrdí, LRV doporučuje, aby vláda návrh zákona schválila.
V opačném případě bude projednávání zákona opětovně přerušeno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter