Archiv zasedání (2005 - 2006)

15. 12. 2005 9:12

Program 177. zasedání LRV

dne 15. prosince 2005

1. Návrh zákona o podpoře výstavby nájemních bytů formou dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení pro osoby s vymezenými příjmy, a o změně zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek

2. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec

Přerušeno: 176. zasedání LRV dne 3. listopadu 2005.

3. Úkoly LRV v 1. pololetí 2006 - předseda LRV JUDr. Pavel Zářecký, CSc.

4. Diskuse a náměty na zlepšení činnosti LRV

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter