Programy zasedání a výsledky

5. 3. 2007 8:23

Program 10. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 8. března 2007

1. Upravené znění návrhu zákona o předcházení a nápravě ekologické újmy a o změně některých zákonů
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík
Návrh zákona byl projednán na 7. zasedání LRV dne 25. ledna 2007; projednávání bylo přerušeno.

Legislativní rada vlády doporučuje vládě předložený návrh zákona schválit ve znění připomínek vzešlých z jednání Legislativní rady vlády. Předkladatel souhlasil s připomínky vznesenými Legislativní radou vlády a souhlasil s jejich zapracováním do návrhu zákona před tím, než bude návrh zákona předložen k jednání vládě.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič a ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek.

Legislativní rada vlády doporučuje vládě návrh zákona neschválit.

3. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel:: ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič
Návrh zákona byl projednán na 7. zasedání LRV dne 25. ledna 2007; projednávání bylo přerušeno.

Legislativní rada vlády doporučuje vládě předložený návrh zákona schválit ve znění připomínek Legislativní rady vlády.

4. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí Ing. Miroslav Kalousek
Návrh zákona byl projednán na 8. zasedání LRV dne 8. února 2007; projednávání bylo přerušeno.

Legislativní rada vlády doporučuje vládě předložený návrh zákona schválit ve znění připomínek Legislativní rady vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter