Programy zasedání a výsledky

31. 10. 2013 9:54

Program 126. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 31. října 2013

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkladatel: ministr zdravotnictví MUDr. Martin Holcát, MBA.) – č.j. 910/13.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila.

2. Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu a změně hranic vojenských újezdů a o změně některých zákonů (zákon o změně hranic vojenských újezdů) (předkladatel: ministr obrany Ing. Vlastimil Picek) – č.j. 1010/13.

Legislativní rada vlády projednávání návrhu zákona přerušila.

3. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony (předkladatel: ministr obrany Ing. Vlastimil Picek) – č.j. 1008/13.

LRV doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter