Programy zasedání a výsledky

16. 11. 2015 9:18

Program 167. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 26. listopadu 2015

1. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkládá ministr vnitra Milan Chovanec) - č.j. 806/15.

LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

2. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.) - č.j. 993/15.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkládá 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš) - č.j. 1177/15.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA) - č.j. 1129/15.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter