Programy zasedání a výsledky

27. 11. 2015 10:24

Program 168. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 10. prosince 2015

1. Návrh zákona o státním zastupitelství (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.) - č.j. 1276/15.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

2. Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.) - č.j. 1277/15.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

3. Upravené znění návrhu věcného záměru zákona o realitním zprostředkování (předkládá ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová) - č.j. 650/15.

LRV doporučila návrh věcného záměru zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministr dopravy Ing. Dan Ťok) - č.j. 1220/15.

LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter