Programy zasedání a výsledky

26. 2. 2016 9:53

Program 174. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 10. března 2016

1. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (předkládá ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová) - č.j. 1325/15.

LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

2. Návrh věcného záměru zákona upravujícího ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let a implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového věku (předkládá ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová) - 111/16.

LRV doporučila návrh věcného záměru zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (předkládá 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš) - č.j. 99/16.

LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.) - č.j. 1524/15.

LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter