Programy zasedání a výsledky

11. 3. 2016 11:27

Program 175. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 24. března 2016

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkládá ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová a ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec) - č.j. 102/16.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

2. Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (předkládá ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Ing. Mgr. Jaromír Novák) - č.j. 118/16.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter