Programy zasedání a výsledky

30. 3. 2016 14:56

Program 176. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 14. dubna 2016

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (předkládá ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA) - č.j. 171/16.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkládá ministr vnitra Milan Chovanec, 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš a ministr zdravotnictví MUDr. Svatoluk Němeček, MBA) - č.j. 141/16.

LRV doporučila vládě návrh zákona neschválit.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter