Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

4. 6. 2007 11:23

Program 18. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 14. června 2007

1. Prezentace projektu Ministerstva spravedlnosti „Elektronizace české justice“

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předkladatel: místopředseda vlády a ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík

Návrh zákona byl doporučen vládě ke schválení ve znění připomínek vznesených Legislativní radou vlády.

3. Návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Předkladatel: ministr financí Ing. Miroslav Kalousek

Návrh zákona nedoporučuje Legislativní rada vlády ke schválení. Předkladatel návrh zákona stáhne dopisem ministra z programu jednání vlády.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

Předkladatel: ministr vnitra a ministr informatiky MUDr. Mgr. Ivan Langer a ministr kultury Mgr. Václav Jehlička

Návrh zákona byl stažen z programu jednání Legislativní rady vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter