Programy zasedání a výsledky

21. 3. 2017 15:31

Program 196. zasedání LRV 6. 4. 2017 a jeho výsledky

dne 6. dubna 2017

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  (předkládá ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová)  - č.j. 170/17.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

2. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (předkládá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Alena Vitásková) - č.j. 3794/2017-LRV.

LRV po projednání návrhu vyhlášky nezaujala stanovisko.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter