Programy zasedání a výsledky

20. 4. 2017 16:04

Program 197. zasedání LRV 4. 5. 2017 a jeho výsledky

dne 4. května 2017

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (předkládá ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.)  - č.j. 251/17.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní (předkládá 1. místopředseda vlády a ministr financí Ing. Andrej Babiš) - č.j. 345/17.

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter