Programy zasedání a výsledky

21. 8. 2017 16:22

Program 200. zasedání LRV 31. 8. 2017 a jeho výsledky

dne 31. srpna 2017

1. Upravené znění návrhu věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele (předkládá ministr průmyslu a obchodu Ing. Jiří Havlíček, MBA a spolupředkládá ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.) - č.j. 683/17.

LRV s upraveným zněním návrhu věcného záměru vyjádřila nesouhlas.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. (předkládá předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka a spolupředkládá ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jiří Lang) - č.j. 755/17.

LRV projednávání návrhu nařízení vlády přerušila.

 

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter