Programy zasedání a výsledky

5. 12. 2018 16:51

Program 214. zasedání LRV 13. 12. 2018 a jeho výsledky

13. 12. 2018

1. Návrh změn v pracovních komisích Legislativní rady vlády (předkládá JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády)

LRV vzala na vědomí změnu v její pracovní komisi.

 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony -  (předkládá JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., ministryně financí)  - č.j. 864/18

LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

 

3. Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů -  (předkládá JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., ministryně financí)  - č.j. 961/18

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem úpravy jeho textu podle jejích připomínek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter