Programy zasedání a výsledky

8. 2. 2019 14:41

Program 216. zasedání LRV 21. 2. 2019 a jeho výsledky

21. 2. 2019

1. Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (předkládá Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví) - č.j. 43/19

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování předkladatelem ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů -  (předkládá JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., ministryně financí)  - č.j. 1166/18

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování předkladatelem ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter