Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Programy zasedání a výsledky

3. 8. 2007 11:03

Program 22. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 23. srpna 2007

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb. (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů)
Předkladatel: ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer

Legislativní rada vlády doporučuje vládě schválit návrh zákona ve znění připomínek vzešlých z jednání Legislativní rady vlády.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Předkladatel: ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, MBA

Návrh zákona byl stažen předkladatelem z projednávání v Legislativní radě vlády.

3. Návrh zákona o změně zákona o podnikání na kapitálovém trhu a o změně některých dalších zákonů na úseku poskytování investičních služeb a organizování regulovaných trhů

Předkladatel: ministr financí Ing. Miroslav Kalousek

Návrh zákona byl stažen předkladatelem z projednávání v Legislativní radě vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter