Programy zasedání a výsledky

5. 6. 2019 15:31

Program 221. zasedání LRV 13. 6. 2019 a jeho výsledky

13. 6. 2019

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů - (předkládá doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)  - č.j. 339/19

LRV projednání návrhu zákona přerušila za účelem jeho dopracování.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony - (předkládá JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., místopředsedkyně vlády a ministryně financí)  - č.j. 344/19

LRV doporučila návrh zákona schválit ve znění jejího stanoviska.

 

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter