Programy zasedání a výsledky

18. 10. 2007 8:17

Program 26. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 1. listopadu 2007

Návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Předkladatel: ministr financí Ing. Miroslav Kalousek

Legislativní rada vlády doporučuje vládě schválit návrhy zákonů s tím, že do nich budou zapracovány připomínky vzešlé z jednání Legislativní rady vlády.>

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter