Programy zasedání a výsledky

16. 11. 2007 13:47

Program 27. zasedání LRV a jeho výsledky


6. a 7. prosince 2007


Návrh rekodifikace trestního práva hmotného
Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

LRV projednala shora uvedený materiál a doporučila vládě předložený návrh trestního zákoníku schválit ve znění návrhu stanoviska LRV a připomínek vzešlých z projednání návrhu zákona v LRV.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter