15. 6. 2012 15:22

Jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace č. 9 dne 15. června 2012

Na program jednání pracovní komise bylo zařazeno 5 návrhů právních předpisů a jeden nelegislativní materiál. Výsledky projednání jsou uvedeny ve stanovisku v příloze.

1. Analýza možnosti právní úpravy obchodního rejstříku v rejstříkovém zákoně s návrhem řešení

 • předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo dopravy
 • odkaz na materiál v  Knihovně připravované legislativy, č.j.: 586/12

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy,  č.j.:  465/12

4. Návrh zákona o dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých zákonů

 •  předkladatekl: Ministerstvo vnitra
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j. : 568/12

5. Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

 • předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy,  č.j.:  448/12

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezované znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a další některé zákony

 • předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy,  č.j.:  451/12

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter