3. 2. 2012 16:06

MF: 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 663/12

Přehled dopadů Stanovisko vlády k RIA: Ano Termín předložení LRV: 04.12 Závěrečná zpráva RIA Návrh právního předpisu Stanovisko Komise RIA

 Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 13. července 2012, při kterém doporučila materiál schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

Legislativn írada vlády projednala materiál na svém zasedání Legislativní rada vlády dne 13. září 2012 (bod č. 2 programu), která doporučila vládě schválit návrh zákona ve znění jejího stanoviska.

Vláda návrh schválila na svém jednání dne 3. října 2012 (bod č. 2 programu) usnesením č. 710.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter