28. 3. 2012 14:53

MV: 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 671/12

Přehled dopadů Stanovisko vlády k RIA: Ano Závěrečná zpráva RIA Návrh právního předpisu  Návrh stanoviska Komise RIA (13.7. 2012)
Termín předložení do LRV: 06.12 Revize Závěrečné zprávy RIA *)předložená předkladatelem Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

 

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 13. července 2012, při kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele *) doporučila Závěrečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

Vláda materiál schválila na svém jednání dne 22. srpna 2012 (bod programu č. 4) svým usnesením č. 604.

Návrh byl v Parlamentu ČR rozeslán jako sněmovní tisk č. 776.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter