12. 4. 2012 18:28

MZe: 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Pozn.: Materiál byl předkladatelem předložen do meziresortního přípomínkového řízení pod názvem: Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 698/12

Přehled dopadů Stanovisko vlády k RIA: Ano Závěrečná zpráva RIA Návrh právního předpisu Návrh stanoviska Komise RIA (13.7. 2012)
Termín předložení do LRV: 06.12 Revize Závěrečné zprávy RIA *) předložená předkladatelem Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

 

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 13. července 2012, při kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska.  Po dopracování ze strany předkladatele *) doporučila Závěrečnou zprávu v předložené podobě schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

 Návrh vláda schválila na svém jednání dne 22. srpna 2012 (bod č. 6 programu) usnesením č. 606.

Návrh byl v Parlamentu ČR rozeslán jako sněmovní tisk č. 803.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter