4. 10. 2012 15:40

Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Návrh věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

okdaz na materiál v Knihovně přirpavované legislativy, č.j.: 667/12

Návrh věcného záměru zákona (Závěrečná zpráva RIA) Stanovisko Komise RIA (13.7. 2012)
Revize Závěrečné zprávy RIA*) předložená předkladatelem Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

Komise pro hodnocení dopadů regualce projednala materiál na svém zasedání dne 13. července 2012, při kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele*) doporučila Závěřečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

Návrh byl projednán vládou dne 22. srpna 2012,  která ho schválila usnesením č. 607. Záznam tiskové konference vlády k tomu bodu je k nalezení zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter