19. 9. 2013 11:17

Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech

Návrh věcného záměru zákona o stavebních úřadech

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 633/13

Věcný záměr zákona včetně Závěrečné zprávy RIA Návrh stanoviska Komise RIA
Revidovaná Závěrečná zpráva RIA *) Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 21. června 2013, při kterém doporučila materiál přepracovat dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele *) doporučila Závěrečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

Legislativní rada vlády projednala materiál na svém zasedání dne 11. července 2013 a s ohledem na návrh zásadní koncepční změny doporučila vládě k posouzení dvě varianty řešení (viz. bod č. 1 tiskové zprávy).

Vláda návrh schválila na svém jednání (bod programu č. 6) dne 9. srpna 2013. Materiál byl stažen z programu jednání s tím, že bude přepracován a poté vládě předložen do 31. března 2014.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter