25. 7. 2013 11:18

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb., o další související zákony

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 480/13

Přehled dopadů Stanovisko vlády k RIA: Ano Závěrečná zpráva RIA Návrh právního předpisu Stanovisko Komise RIA (24.5.2013)
Termín předložení do LRV: 04.13 Revize Závěrečné zprávy RIA *)předložená předkladatelem Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 24. května 2013, při kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele *) doporučila Závěrečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

Legislativní rada vlády projednala materiál na svém zasedání dne 27. června 2013 a doporučila, aby vláda návrh zákona schválila ve znění jejího stanoviska (viz odkaz na tiskovou zprávu, bod č. 1). 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter