17. 7. 2012 14:18

Návrh zákona, kterým se mění zákon o státním podniku

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 695/12

Návrh zákona Závěrečná zpráva RIA Návrh stanoviska Komise RIA (13.7. 2012)
Revize Závěrečné zprávy RIA*) předložená předkladatelem Stanovisko Komise RIA k revidované zprávě RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 13. července 2012 , při kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele*) doporučila Závěrečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

Vláda návrh schválila na svém jednání (bod č. 13 programu) usnesením č. 598 ze dne 15. srpna 2012.

Návrh byl v Parlamentu ČR rozeslán jako sněmovní tisk č. 777.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter