19. 7. 2012 16:03

Návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samotných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

- odkaz na mteriál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 781/11

Návrh zákona Závěřečná zpráva RIA Návrh stanoviska Komise RIA (13.7. 2012)
Revize Závěrečné zprávy RIA*) předložená předkladatelem Stanovisko Komise RIA k revidované zprávě RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 13. července 2012, při kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska. Po projednání návrhu s předkladatelem a předloženým dopracováním doporučila Závěrečnou zprávu RIA*) schválit. Celé znění finálního stanoviska je obsaženo v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter