17. 7. 2012 13:55

Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích

Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích

- odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 685/12

Návrh věcného záměru zákona Závěrečná zpráva RIA Návrh stanoviska Komise RIA (13.7. 2012)
Revize Závěrečné zprávy RIA*) předložená předkladatelem Stanovisko Komise RIA k revidované Zprávě RIA

Komise pro hodnocení dopadů regulace projednala materiál na svém zasedání dne 13. července 2012, při kterém doporučila materiál doplnit dle návrhu stanoviska. Po dopracování ze strany předkladatele *) doporučila Závěrečnou zprávu RIA v předložené podobě schválit. Celé znění stanoviska je obsaženo v příloze.

Legislativní rada vlády projednala materiál na svém zasedání dne 16. srpna 2012 a doporučila, aby vláda návrh věcného záměru zákona schválila ve znění jejího stanoviska (viz odkaz na tiskovou zprávu, bod č. 1.)

Materiál byl schválen usnesením vlády České republiky č. 621 ze dne 29. srpna 2012.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter