Práce s relevantními daty je nezbytnou podmínkou pro kvalitní provádění hodnocení dopadů regulace (RIA). Jednou z možností, jak tato data získat, jsou konzultace s dotčenými subjekty, zejména pokud vyhodnocujeme dopady na subjekty mimo veřejnou správu. Oslovení širokého okruhu dotčených subjektů v rámci průběhu konzultací a pečlivé zpracování, zhodnocení a zohlednění relevantních komentářů a návrhů výrazně zvýší kvalitu navrhované regulace.

Za tímto účelem byla pro zpracovatele RIA vytvořena Databáze konzultujících organizací - DataKO. Ta slouží ministerstvům a ostatním zpracovatelům vládních materiálů jako pomocná komunikační databáze pro oslovení organizací z řad odborné, profesní i zájmové veřejnosti.

Organizace, které jsou v DataKO uvedeny, se do databáze přihlásily dobrovolně a projevily tak zájem aktivně se podílet na procesu přípravy materiálů určených jak pro jednání vlády (legislativních i nelegislativních), tak strategických a konzultačních dokumentů zpracovávaných jako podklady pro další rozhodování orgánů veřejné správy.

Databáze je přehledně členěna podle jednotlivých oblastí konzultací, do kterých se organizace na základě své odbornosti a působnosti dle vlastního návrhu zařadily. Správní úřady tak mají možnost určit si a cíleně oslovit vybrané organizace zařazené do zvolené oblasti, a to s ohledem na téma, které má být předmětem konzultací.

V průběhu července a srpna 2013 proběhla zásadní aktualizace a modernizace DataKO, která je nově součástí informačního systému oběhu vládních dokumentů ODok. Součástí tohoto informačního systému je i elektronická knihovna legislativního procesu eKLEP, jejímž prostřednictvím mohou správní úřady zasílat dokumenty určené ke konzultacím vybraným dotčeným subjektům ve všech fázích legislativního procesu.


Způsob zápisu do DataKO - informace pro konzultující organizace:

Subjekty, které mají zájem o zápis do databáze, si mohou svoji žádost elektronicky zaslat na adresu ria@vlada.cz. Ve své žádosti prosím uveďte následující údaje:

název organizace,
adresu,
jméno kontaktní osoby,
e-mail a telefon,
odkaz na webové stránky organizace,
čtyři Vámi vybrané oblasti konzultací (organizace si mohou vybrat z oblastí, které jsou již v systému definovány, případně si mohou založit a pojmenovat novou oblast).

Úřad vlády České republiky si vyhrazuje možnost posoudit všechny žádosti a nezávisle rozhodnout o případném nezařazení subjektu do databáze DataKO. Na zápis do databáze DataKO není právní nárok a ani z něho žádná práva nevznikají.

Databáze konzultujících organizací (DataKO) je dostupná na tomto odkazu.

 

 


  

Související zprávy