5. 4. 2013 13:42

Jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace č. 16 dne 15. března 2013

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

 • předkaldatel: Ministerstvo spravedlnosti 
 • č.j.: 166/13

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • č.j.:  162/13

3. Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

 • předkladatel: Ministerstvo financí 
 • č.j.:  151/13

4. Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • předkladatel: Ministerstvo dopravy
 • č.j.:  207/13

5. Návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 1/2007 Sb., kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky, ve znění zákona č. 216/2009 Sb., (zákon o převodu jednotek některých bytových družstev)

 •  předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
 •  č.j.:  216/13

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo zemědělství
 • č.j.:  209/13

7. Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě a o změně souvisejících zákonů

 • předkladatel: Ministerstvo vnitra
 •  č.j.:  36/13

 8. Návrh zákona, kterým se mění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 •  předkladatel: Ministerstvo vnitra
 •  č.j.:  241/13

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter