5. 4. 2013 13:43

Jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace č. 17 dne 12. dubna 2013

1. Návrh věcného záměru zákona o službě vojáků v záloze a právních poměrech vojáků v záloze

 •  předkladatel: Ministerstvo obrany
 •  č.j.: 266/13

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: předseda vlády, Rada pro výzkum, vývoj a inovace
 •  č.j.: 316/13

3. Návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
 • č.j.:  273/13

4. Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

 • předkladatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • č.j.:  306/13

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

 •  předkladatel: Ministerstvo kultury
 •  č.j.:  264/13

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

 •  předkladatel: Ministerstvo obrany
 • č.j.:  349/13

7. Návrh zákona o služebním platu vojáků z povolání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o služebním platu)

 • předkladatel: Ministerstvo obrany
 • č.j.:  348/13

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo obrany
 •  č.j.:  350/13

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter