8. 2. 2013 16:55

Jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace č. 14 dne 11. ledna 2013

Na program jednání pracovní komise bylo zařazeno 6 návrhů právních předpisů. Výsledky projednání jsou uvedeny ve stanovisku v příloze.

1.Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

 • předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 1349/12

2. Návrh zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem a územními samosprávnými celky a o způsobu jejich odměňování

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy: č.j. 1321/12

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 •  odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy: č.j.1339/12

4. Návrh zákona o povinném značení lihu a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy: č.j. 1340/12

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo financí)
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy: č.j. 1348/12

6. Návrh věcného záměru zákona o památkovém fondu

 • předkladatel: Ministerstvo kultury
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy:  č.j. 1332/12


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter