8. 2. 2013 17:31

Jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace č. 15 dne 15. února 2013

Na program jednání pracovní komise bylo zařazeno 8 návrhů právních předpisů. Výsledky projednání jsou uvedeny ve stanovisku v příloze.

1. Návrh věcného záměru zákona o podpoře cestovního ruchu

 • předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
 •  odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 27/13

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 •  předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 70/13

3.Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 • předkladatel: Ministerstvo zemědělství
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 101/13

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo zemědělství
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 44/13

5. Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě a o změně souvisejících zákonů

 •  předkladatel: Ministerstvo vnitra
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 36/13

6. Návrh věcného záměru zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon o přestupcích)

 •  předkladatel: Ministerstvo vnitra
 •  odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 51/13

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo dopravy
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 107/13

Stanoviska Komise RIA projednaná per rollam:

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti
 • odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy, č.j.: 43/13


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter