11. 7. 2013 13:07

Jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace č. 20 dne 12. července 2013

Na jednání Komise dne 12. července 2013 byly zařazeny 2 návrhy právních předpisů. Výsledek projednání je obsažen v připojené příloze.

1. Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

 • předkladatel: Národní bezpečnostní úřad
 • č.j.: 753/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy zde)
 • odkaz na věcný záměr zákona

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 •  předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti
 •  č.j.: 754/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy zde)

Komise RIA dále vzala na vědomí návrhy schválené per rollam:

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů

 • předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
 • č.j.: 577/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy zde)

4. Návrh věcného záměru zákona o zajištění právní pomoci

 • předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti
 • č.j.: 705/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy zde)

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

 •  předkladatel: Ministerstvo zemědělství
 • č.j.: 707/13 (odkaz na materiál v Knihovně připravované legislativy zde)

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter