16. 10. 2013 17:55

Jednání Komise pro hodnocení dopadů regulace č. 22 dne 11. října 2013

Na jednání Komise dne 11. října 2013 bylo zařazeno 8 návrhů právních předpisů. Výsledek projednání je obsažen v připojené příloze.

1. Návrh zákona o vojenském letectví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vojenském letectví)

 • předkladatel: Ministerstvo obrany
 • č.j. 1009/13

2. Návrh zákona o službě vojáků v záloze

 • předkladatel: Ministerstvo obrany
 • č.j. 1095/13

3. Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu a změně hranic vojenských újezdů a o změně některých zákonů (zákon o změně hranic vojenských újezdů)

 • předkladatel: Ministerstvo obrany
 • č.j. 1010/13.

4. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

5. Návrh vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

 • předkladatel: Ministerstvo financí
 • č.j. 12514/2013-RSL a 12515/2013-RSL

Komise vzala dále na vědomí stanovisko odsouhlasené per rollam k návrhu:

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo obrany
 • č.j.: 1008/13

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů

 • předkladatel: Ministerstvo obrany
 • č.j. 1096/13

8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • předkladatel: Ministerstvo dopravy
 • č.j. 1040/12

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Související zprávy