Oddělení pro koordinaci procesu RIA zajišťuje gesci za ČR k iniciativě Evropské komise pro lepší regulaci (Better Regulation), pokud je projednávána v orgánech Evropské unie, a dále k problematice regulatorní reformy v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Problematika regulatorní reformy a zlepšování procesu přípravy politik a právních předpisů je již několik let součástí přístupu uplatňovaného ze strany Evropské komise v rámci politiky pro lepší regulaci. K zajištění účinnosti opatření na úrovni EU Komise posuzuje očekávané a skutečné dopady politik, právních předpisů a dalších důležitých opatření v každé jednotlivé fázi politického cyklu.

Problematice regulatorní reformy a řízení se velmi intenzivně věnuje i Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, která se jí zabývá z hlediska studia a identifikace nejlepší praxe a metod pro tvorbu politik v členských zemích.

Podrobnější informace k jednotlivým oblastem naleznete pod příslušnými odkazy: