Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

6. 1. 2009 12:46

46. zasedání LRV ve čtvrtek 8. 1. 2009

46. zasedání Legislativní rady vlády proběhne ve čtvrtek 8. ledna 2009 od 9.30 hod. v budově Úřadu vlády ČR v Praze 1 (nábř. E. Beneše 4), v zasedací místnosti vlády.

Na programu jednání LRV jsou dva body:

1. Upravené znění návrhu zákona o České národní bance a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o České národní bance

(předkladatel: guvernér České národní banky).

Cílem tohoto návrhu zákona je nově a v souladu s právem ES/EU upravit postavení a působnost České národní banky a uvést je do souladu s právní úpravou činnosti národních ústředních bank členských států Evropské unie pro období po přijetí eura jako národní měny České republiky, a tak právně začlenit ČR do eurozóny a Českou národní banku do Eurosystému. Připravovaná právní úprava má nahradit dosavadní právní úpravu, kterou představuje zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

2. Návrh věcného záměru zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě (předkladatel: min. vnitra).

Cílem předloženého návrhu věcného záměru zákona je, v návaznosti na Programové prohlášení vlády a na reformu veřejné správy, sjednotit podmínky výkonu práce jednotlivých skupin úředníků ve veřejné správě, a to jak v oblasti pracovně právní, tak i v oblasti vzdělávání, dále určit hranice mezi politicky obsazovanými a úřednickými místy ve státní správě a samosprávě, a tak zajistit profesionalizaci, stabilizaci a odpolitizování veřejné správy. Podle předkladatele je ve vztahu k adresátům veřejné správy cílem předloženého návrhu věcného záměru garantovat odborné a kvalifikované plnění úkolů veřejné správy.

Tisková konference ministra a předsedy Legislativní rady vlády JUDr. Cyrila Svobody k výsledkům tohoto zasedání je plánována taktéž na čtvrtek

8. 1. 2009 na 15 hodin v ministerském salonku (1. patro budovy Úřadu vlády ČR).

Simona Cigánková

mluvčí ministra a předsedy LRV

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter