Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

24. 11. 2016 11:35

Legislativní rada vlády doporučila vládě neschválit návrh zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla na programu jeden bod - návrh zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci - a po projednání doporučila vládě ho v této podobě neschválit.

Návrh zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci:
Cílem návrhu zákona je upravit novou právní formu právnické osoby – veřejnou neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice, na které se změní stávající fakultní nemocnice. Zakladatelem veřejné neziskové zdravotnické organizace bude moci být právnická i fyzická osoba.
Hlavní činnost veřejné neziskové zdravotnické organizace nebude podnikáním. Výnosy veřejné neziskové zdravotnické organizace bude možné využít pouze na úhradu nákladů spojených s její činností.
Zdravotní pojišťovny budou mít povinnost uzavřít s veřejnou neziskovou zdravotnickou organizací smlouvu o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb za podmínek, které budou stanoveny právními předpisy o veřejném zdravotním pojištění.
Tímto zákonem bude rovněž provedena změna právní formy státních příspěvkových organizací poskytujících lůžkovou zdravotní péči, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, na veřejné neziskové zdravotnické organizace.
Zákon předkládá Ministerstvo zdravotnictví (MZD). 
LRV doporučila vládě tento návrh zákona nechválit.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter