Tiskové zprávy

12. 3. 2021 10:48

Legislativní rada vlády projednala novelu zákona o sociálních službách

Legislativní rada vlády na svém 251. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 11. března 2021 a které se uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednala návrh novely zákona o sociálních službách a některých souvisejících zákonů.

Cílem návrhu novely zákona o sociálních službách a některých souvisejících zákonů, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, je naplnit programové prohlášení vlády, v němž se vláda mj. zavazuje k nastavení pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně a finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty a k definování nových standardů kvality a materiálně technických a dalších podmínek pro jednotlivé služby, které budou východiskem pro spravedlivé a řízené financování sociálních služeb včetně pravidel jejich spolufinancování a úhrad.


K návrhu zákona byla vedena obšírná diskuze, v rámci které se členové Legislativní rady vlády zabývali například jazykovou a terminologickou stránkou návrhu zákona, podobou zmocňovacích ustanovení k vydání prováděcích právních předpisů, podmínkami registrace poskytovatele sociálních služeb, opatřeními omezujícími pohyb osob a speciální úpravou soudní ochrany v případě jejich použití nebo některými aspekty souvisejícími s úpravou garantované sítě sociálních služeb. S ohledem na charakter připomínek, které zpravodajové Legislativní rady vlády uvedli ve svých zpravodajských zprávách k návrhu zákona, a též vzhledem k výhradám uplatněným v průběhu jeho projednávání ze strany dalších členů Legislativní rady vlády se projednávání návrhu zákona přerušilo za účelem úpravy jeho textu předkladatelem ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů Legislativní rady vlády.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter