Tiskové zprávy

29. 11. 2019 9:11

Legislativní rada vlády se sešla nad problematikou obnovitelných zdrojů energie

Legislativní rada vlády na svém 229. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v budově Úřadu vlády ČR, projednávala návrh novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a návrh novely zákoníku práce.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a energetický zákon, Legislativní radě vlády předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu s cílem jednak zavést nástroje a opatření, které je možné aktivovat k plnění nových cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 v souladu s novou legislativou Evropské unie, jednak implementovat závazky České republiky, které vyplývají z vydaných rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory energie získávané využitím obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla s vnitřním trhem Evropské unie.
Legislativní rada vlády projednání návrhu zákona přerušila a doporučila předkladateli návrh zákona přepracovat ve smyslu připomínek vznesených k návrhu zákona pracovními komisemi Legislativní rady vlády, připomínek uvedených ve zpravodajských zprávách a dále podle připomínek vznesených průběhu jednání Legislativní rady vlády jejími členy.
Dále se Legislativní rada vlády zabývala návrhem novely zákoníku práce, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Touto novelou zákoníku práce má být implementováno právo Evropské unie a mají v něm být provedeny další změny nevyhovujících ustanovení na základě shody sociálních partnerů, resp. s přihlédnutím k vývoji judikatury českých soudů i Soudního dvora EU. Tento návrh zákona byl Legislativní radou vlády projednán a bylo k němu přijato stanovisko, v němž Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter