Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

3. 11. 2016 16:20

Ministr Dienstbier se účastnil Republikového shromáždění NRZP ČR

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier se dnes zúčastnil Republikového shromáždění Národní rady zdravotně postižených ČR (NRZP ČR), které probíhalo v Praze v bezbariérovém konferenčním sálu společnosti OK System.

Ministr se akce zúčastnil z titulu své funkce výkonného místopředsedy Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) ČR a zároveň zastupoval premiéra Sobotku (předsedu Výboru), který je na služební cestě v zahraničí. 
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ČR na shromáždění zastupoval i vedoucí sekretariátu tohoto Výboru JUDr.  Pavel Ptáčník, který sám je zrakově handicapovaný.

Ministr ve svém vystoupení před delegáty shromáždění připomněl důležitost VVZPO jako hlavního poradního orgánu pro spolupráci organizací zdravotně postižených s vládní exekutivou. 

Ministr Dienstbier se účastnil Republikového shromáždění NRZP ČR

Hlavním cílem návštěvy ministra Dienstbiera byla spoluúčast na projednávání programových priorit NRZP ČR na roky 2017 - 2020.

Jednotlivá témata programových priorit korelují s oblastmi Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020. Nejenom z tohoto důvodu je proto důležité, aby se na řešení těchto oblastí spolupracovalo s organizacemi zastupujícími lidi se zdravotním postižením.

Mezi významná témata, která obsahují oba tyto dokumenty, patří zpřístupňování budov a pohybu po komunikací, posílení terénních služeb, podpora neformální péče, zavedení multidisciplinárního posuzování míry invalidity a míry závislosti na péči, ustanovení monitorovacího orgánu Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením, dokončit reformu psychiatrické péče, pokračovat v podpoře inkluzivního vzdělávání, zajistit funkční systém ucelené rehabilitace, podpora zaměstnávání lidí s postižením.

Tyto programové priority Republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR přijalo. 


Republikové shromáždění je nejvyšším orgánem NRZP ČR. 
Každá členská organizace je na něm zastoupena jedním delegátem s jedním hlasem.
Republikové shromáždění zejména:
- určuje strategické cíle hnutí zdravotně postižených v ČR a způsoby jejich prosazování,
- určuje strategii jednání představitelů NRZP ČR na mezinárodní úrovni, zejména v mezinárodních organizacích zdravotně postižených,
- schvaluje stanovy a jejich změny,
- stanovuje výši členských příspěvků,
- schvaluje zprávu o činnosti,
- schvaluje zprávu Revizní komise,
- schvaluje zprávu o hospodaření,
- volí a odvolává předsedu, I. místopředsedu, dva místopředsedy, deset členů Republikového výboru a členy Republikové revizní komise,
- doporučuje vládě ČR předsedu ke jmenování do funkce místopředsedy Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen Vládního výboru),
- doporučuje předsedovi Vládního výboru I. místopředsedu a tři místopředsedy ke jmenování do funkcí členů Vládního výboru,
 rozhoduje o zániku NRZP ČR a s ním souvisejícím majetkovým zůstatkem NRZP ČR, který vyplyne z likvidace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter