Pracovní skupiny NERV

NERV dle potřeby zřizuje k řešení konkrétních úkolů ve své působnosti pracovní skupiny. V současnosti fungují v rámci NERV čtyři pracovní skupiny.

Ekonomická opatření / Hospodářská strategie / Inovace

 • Připravuje přehled poskytnutí a čerpání vládní pomoci ekonomice.
 • Sleduje a vyhodnocuje aktuální pomoc ekonomice zasažené koronavirovou krizí.
 • Navrhuje střednědobá opatření k oživení ekonomiky.
 • Spolupracuje na tvorbě dlouhodobé Hospodářské strategie České republiky.

Gestor skupiny: Daniel Beneš; další členové: Miroslav Zámečník, Tomáš Salomon, Jakub Havrlant, Vladimír Dlouhý, Jan Juchelka, Miroslav Singer, Ilona Švihlíková, Bohdan Wojnar, Lukáš Kovanda, Jan Švejnar, Ladislav Bartoníček

Práce / Zaměstnanost

 • Připravuje návrhy krátkodobých opatření na podporu udržení zaměstnanosti, dočasných změn podpory v nezaměstnanosti a sociálním a dávkovém systému.
 • Připravuje návrhy střednědobých opatření na snížení exekucí domácností a posílení digitálního vzdělávání.
 • Navrhuje dlouhodobá opatření na podporu zaměstnanosti a vzdělávání.

Gestor skupiny: Štěpán Jurajda; další členové: Ilona Švihlíková, Bohdan Wojnar, Daniel Prokop, Miroslav Zámečník

Nová ekonomika / Technologie / Digitalizace

 • Navrhuje krátkodobá řešení pro digitalizaci veřejné správy.
 • Připravuje náměty na zrychlení výstavby komunikačních sítí.
 • Zabývá se zvyšováním digitální gramotnosti v soukromém i veřejném sektoru i v celé společnosti a vyhodnocením využívání digitálních technologií v době pandemie koronaviru a v rámci vzdělávací soustavy.
 • Připravuje návrhy na vyšší využívání tzv. Open dat a vyhledávání talentovaných žáků a studentů.
 • Připravuje náměty na zlepšení start-upového prostředí v ČR

Gestor skupiny: Ladislav Bartoníček; další členové: Petr Jonák, Tomáš Salomon, Jakub Havrlant, Simona Kijonková, Štěpán Jurajda, Jan Juchelka, Miroslav Singer

Retail / Cestovní ruch / HOREKA

 • Připravuje návrhy na zmírnění dopadů pandemie koronaviru na sektory obchodu, cestovního ruchu a „HOREKA“.

Gestor skupiny: Jakub Havrlant; další členové: Petr Jonák, Tomáš Salomon, Simona Kijonková, Lukáš Kovanda