Materiály z jednání

NERV zveřejňuje průběžné projednávané materiály z jednání, aby se veřejnost mohla seznámit s tématy, která NERV aktuálně probírá a rozpracovává. Přiložené materiály jsou diskusního charakteru a nemusí odrážet finální stanovisko NERV nebo jejích členů. Materiály rovněž nejsou závazné pro rozhodování vlády ČR a mohou mít pouze informativní nebo doporučující charakter.